Енигма бр. 2071, 13. 08. 1999.

Порекло речи

РАТ И МИР


АКО сте из наслова помислили да ће у овом тексту бити речи о познатом Толстојевом роману "Рат и мир" преварили сте се. Ми ћемо се овде позабавити само поменутим речима које смо веома често изговарали и слушали протеклих месеци, па је ред да о њима нешто сазнамо.

"Рат се почиње кад се хоће, а завршава када може", мисао је великог Макијавелија. Завршио се и овај рат. Не знам под којим именом ће историчари изучавати НАТО дивљање над Југославијом, али да је у питању рат у то сам сигурна.

Реч рат у нашем језику новијег је порекла, јер су за сукоб војски наши стари употребљавали реч бој. Вероватно зато што су се раније ратови управо и сводили на бој. Латинска реч за рат bellum слична је придеву леп, bellus, па је, сматрају неки етимолози, то разлог што није као већина латинских речи ушла у језички фонд многих европских народа. Њено место преузела је франачка реч за рат werra која је у италијанском и шпанском добила облик guerra, у француском guerre, а у енглеском wаr.

Рат и мир, речи су које готово увек иду заједно, иако једна другу искључују. Занимљиво је да се обе ове именице потпуно супротног значења састоје из три слова. Кратке су али носе емотивно снажне поруке.

Наша реч мир потпуно је идентична са овом руском речју чак се исто и пишу. Разлог је тај што води порекло из прасловенског језичког корпуса. Што се пак тиче латинске речи за мир која гласи pax, њој је успело да се инфилтрира у многе европске језике. На француском paix исто звучи и мало различито се пише. У енглеском је добила облик peace, у италијанском pace, а у шпанском paz.

Кад живимо у миру обично о њему и не размишљамо, али нам је зато Иво Андрић оставио поруку да "Мир није имање које се стиче једном заувек и на коме се после може седети као тврдица на благу".