Енигма, 2000.

Шта говоре псовке? 

Секс за бес

УСТАЉЕНО је мишљење да се по псовању са нама могу поредити једино Турци и Мађари, а не заостају ни Руси. Западњаци псују много мање и чедније, односно ретко употребљавају сексуални речник који је у нашим псовкама доминантан.

По учесталости и разноликости употребе у нашим псовкама на првом месту је глагол који означава полни однос. Одмах затим следе именице које означавају мушки и женски полни орган.

Псовке не спадају у књижевни језик и да бисте протумачили значење неке од њих морате завирити у речник сленга. То је она врста језика којом се човек ослобађа од стега друштвених конвенција у понашању и говору. Саме псовке се, иначе, сматрају изразом немоћног метафизичког беса, гнева што ствари теку тако како теку. По употреби псовки код нас долази се до закључка да се кроз секс искаљује бес. Зашто је за наш народ секс агресиван, а не суптилан и нежан чин, питање је којим треба да се позабаве психолози и социолози.

Ми ћемо указати, међутим, на велику разноликост три најфреквентније речи у нашим псовкама. Може се слободно рећи да су полни однос, мушки и женски полни орган речи са највећим бројем синонима код нас.

ХЕФТАЊЕ

ТАКО се полни чин означава следећим речима: јахање, хефтање, гајтарење, скакање с лустера, малтретирање, зезање, терање шеге, кресање, кецање, рокање. Много чешћи су облици који указују на активност само мушке стране у овом чину, као што су: фирцати, гњечити, гуслати, карабуџити, кокати, бушити, клати, кркнути, накундачити, напрчити, нажуљати, ударити нитну, ударити кајлу, опаучити, опалити, пампрчити, згњечити, завалити, приклати, проџарати, рендисати, разшрафити, спалити, урадити утовар, утрпати, шевити, забости, забити, туцати...

МАЧОР

РЕЧ којом се у народу означава мушки полни орган води порекло од прасловенске речи кур - што значи петао. Ова птица се у народу сматра полно најактивнијом и најстраственијом. У сленгу су асоцијације ишле у разноликом правцу па ту срећемо називе попут: мишко, мењач, гњецопиц, мачор, малиша, ђока, фамилија, муштикла, мандрак (од турске речи матрак - тољага), томпус, патка, пендрек, певац, пицождерац, питон, плајваз, прасац, пајсер, паламар (преко турског паламар дебео гвоздени клин), калауз, кајла (од немачког кеил - клин), кита, китач, клинац, кара (од ромског назива за пенис - кар), кардан, карон, џамутка...

ЧАВКА

НАШЕ псовке грађене су на осећању да је секс вид мучења и унижавања партнера, радња у којој мушкарац има апсолутну доминацију, а пасивна страна, тј. жена, трпи. То је можда разлог што за женски полни орган има много мање назива и углавном су асоцирани изгледом, а не самим чином вршења радње, као што је код мушког полног органа. Тако се поред већ опште познатог назива пица и пизда (од индоевропског пизд - женски полни орган и задњица), срећу и називи: рунда, муф, црна Љубичица, чавка, шубара, шљива, штука, жбун, родни крај, мука, ронџа (од мађарског ронгy - крпа, прња), пичица, пика, минџа (ромски минџ - вагина), флонџа (флондра - стара проститутка, по женама из Фландрије које су у 16. и 17. веку биле јавне жене војницима широм Европе).