Марија Петричевић (1967) дипломирала је на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност, а магистрирала на Драмском факултету у Београду на Групи за театрологију и докторирала на Факултету драмских уметности на одсеку за Театрологију. Аутор је три збирке песама Огледало иза (СКЦ, Београд,1996), Жудња (Просвета, Београд, 2001) и Кућа у камену (Беокњига, Београд, 2008). Поезију, кратке приче, есеје, књижевне приказе, научноистраживачке радове објављивала је у књижевној периодици, дневним и недељним новинским издањима и зборницима са научних скупова. Заступљена је у антологијама поезије и кратких прича. Била је један од уредника у Књижевним новинама и Књижевној речи, а после једанаест година рада у радијском, телевизијском и штампаном новинарству определила се за рад у просвети. Данас ради као професор српског језика и књижевности у Петој београдској гимназији.